Blue Legasea ønsker å markere staten ved Campus Ålesund den 31. januar. Og fiskeriminister Harald Tom Nesvik står for den offisielle åpningen.

Fra hav til marked

I sin tale under Ombordfryst 2019 oppfordret fiskeriminister Harald Tom Nesvik næringen til å samarbeide og til å spille på lag for økt verdiskaping.

- Det er behov for alle ledd. Jeg har en åpen dør, og forventer i retur fokus på innovasjon, kvalitet, hundre prosent ressursutnyttelse og bygging av internasjonale merkevarer, framholdt han.

Det mener Blue Legasea næringen må ta tak i. Derfor inviterer de hele den norske fiskerinæringen til samarbeid, innovasjon og økt verdiskaping på tvers av verdikjedene.

- Blue Legasea har sitt utspring i et gryende samarbeid mellom konkurrenter innen Omega-3- og ingrediensnæringen i Møre og Romsdal. Dette har utviklet seg til et samarbeidsprosjekt med kjernemedlemmer også fra fiskeri- og leverandørleddet. Nå har NCE Blue Legasea som ambisjon å omfatte og utvikle en komplett fiskeriklynge med aktører fra hav til marked over hele Norge, skriver de i en pressemelding.

Feiring

Den åpne klyngekonferansen skal skje i Møretanken ved Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund. Her vil flere

aktører fra den marine verdikjeden gi eksempler på hva norsk fiskerinæring kan samarbeide om, og hvordan dette kan bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet.

Fokusområder under konferansen vil være:

  • Marin og maritim kobling: Skape samarbeid mellom marin og maritim sektor for å akselerere utvikling av fiskeriteknologi.

  • Verdikjeder i samspill: Videreutvikle og etablere verdikjeder for å øke bearbeidingsgraden av marint råstoff i Norge.

  • Kunnskap for høyere verdi: Bygge kompetanse for å fasilitere kommersialisering av produkter med høyere verdi.