I et omfattende høringsbrev til Nærings- og fiskeridepartementet tar forbundet et oppgjør med siste års strukturpolitikk.

- Vi har benyttet enhver anledning til å be myndighetene om å foreta en uavhengig evaluering av strukturordningen. En slik uavhengig evaluering vil kunne belyse både positive og negative effekter tidligere struktureringer har hatt for næringen og samfunnet for øvrig - før det åpnes for ytterligere økninger, skriver Hansen, som mener kravet fra rederne om ytterligere strukturering kommer som en konsekvens av «kunstig skapt overkapasitet ved kontrahering og bygging av nybygg».

- Tida er overmoden for å sette «strukturbremsene» på, og ikke forhaste seg med å åpne for ytterligere strukturering som fjerner hundrevis av lønnsomme og konkurransedyktige arbeidsplasser i fiskerinæringen, på et så tynt og unødvendig grunnlag som det som presenteres i høringsdokumentene.