Preben Brækstad og Heather Ørbeck Eliassen, VG

Nå er det nesten 10.000 døde krykkjer i Finnmark, forteller Vadsø-ordfører Wenche Pedersen (Ap).

Det skjer etter at fugleinfluensaen sprer seg helt nord i landet - og også har blitt påvist lenger sør.

– Det er absolutt urovekkende. Det er et uvanlig høyt antall døde fugler akkurat nå. De fleste av fuglene er rødlistet, så denne situasjonen vil påvirke bestanden kraftig, sier Grim Rømo, fagansvarlig for fjørfe i Veterinærinstituttet.

Høypatogen fugleinfluensa er en svært smittsom sykdom, som rammer ville og tamme fugler. I sjeldne tilfeller kan sjø- og landpattedyr også smittes.

– Vi har plukket ti tusen fugler, sier vadsøordfører Wenche Pederson. Foto: INNSENDT

Vadsø hardest rammet

– Det dukker opp nye døde fugler hver dag, sier ordfører Pedersen.

Ifølge Arbeiderparti-politikeren plukkes det mellom 700–1500 fugler hver dag.

– Vi har plukket ti tusen fugler og ser det ligger døde fuger utover områdene vi har prioritert. Vi tror nok det er en del mørketall på antall fugler også, legger hun til.

Statsråden rykker ut

Pederson sier det koster dem kapasitet, penger og kompetanse. Kommunen har ikke kapasitet til mer, og trenger hjelp fra staten for å bli kvitt de døde fuglene, sier ordføreren.

Tirsdag melder landbruksdepartementet at statsråd Sandra Borch (Sp) denne torsdagen besøker Vadsø for å bli orientert om opprydningsarbeidet.

– Jeg ønsker å treffe dem som står midt oppe i dette krevende arbeidet og møte de ulike myndighetene som er involvert i arbeidet, sier Borch.

Rekordhøyt antall

– Hvorfor det skjer akkurat nå er vanskelig å si, men fugleinfluensa smitter svært lett via avføring eller dråpesmitte fra øvre luftveier som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Når mange fugler samles slik som nå i hekkesesongen, så øker smittepresset lokalt, sier fagdirektør i Mattilsynet, Ole-Herman Tronerud til VG.

Største utbrudd

Tronerud bekrefter overfor VG at det nåværende utbruddet av fugleinfluensa, er det største noensinne registrert blant villfugl i Norge.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet håndterer utbruddet sammen med en rekke andre aktører.

– Vi samarbeider med kommunene, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Miljødirektoratet, Statens Naturoppsyn (SNO), Folkehelseinstituttet (FHI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Sammen vurderer vi fortløpende tiltak for å forebygge smittespredning, sier fagdirektøren i Mattilsynet.

Spredning i hele landet

Ifølge Rømo vil også antallet døde fugler med influensa øke i tiden som kommer.

– Hva er årsaken til at det dør så mange fugler nå?

– I år er det spesielt måke- og ternearter som har vært hardest rammet av fugleinfluensa. Krykkjer hekker tett inntil hverandre og er derfor utsatt når det kommer smitte inn i kolonien.

Rømo opplyser at influensaen er utbredt i store deler av landet.

– Akkurat nå er det soleklart mest spredning i Finnmark og særlig Vadsø. Men det er påvist tilfeller av fugleinfluensa flere steder i landet, som på Karmøy i sørvest til Svalbard i nord, opplyser Rømo.

Det er ikke fare for smitte til mennesker, ifølge Mattilsynet. FOTO: MATTILSYNET

Ingen grunn til bekymring for menneskeliv

Mennesker kan i svært sjeldne tilfeller smittes med fugleinfluensa.

– Er det bekymring for at smitten sprer seg til mennesker?

– Nei. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Dette gjelder også i områder der det er påvist fugleinfluensa hos villfugl og det er funnet døde fugler, sier Tronerud i Mattilsynet.

– Det er ingen grunn til at befolkningen bør være bekymret, men man kan ta forholdsregler med å holde seg selv og sine kjæledyr unna døde fugler, sier Rømo i Veterinærinstituttet.

Den fagansvarlige i Veterinærinstituttet anbefaler også at folk som oppdager et økt antall syke eller døde fugler varsler Mattilsynet.

De døde fuglene blir etter innsamling enten brent eller nedgravd, slik at de ikke kan smitte videre, ifølge Rømo.