Havforskerne har sett etter kveis i kvaler, og funnet flere enn de kunne telle. – Og godt er det, særleg i lys av klimaendringane, sier forsker Paolo Cipriani. – Kvalene er det endelige målet for kveis. – Selv om vi finner dem i innvollene og kjøttet hos fisk, er fiskene bare et transportmiddel for kveisen for å komme seg høyere opp i næringskjeden, fortsetter han.

I en ny studie har forskere fra Havforskingsinstituttet, Universitetet i Roma og andre europeiske samarbeidspartnere undersøkt magene til 34 strandede kvaler på søk etter parasitter.

- I de fleste tilfellene var pattedyra så fulle av kveis at det ikke var praktisk mulig å telle eller beregne graden av infeksjon. Vi snakker om tusenvis, melder Havforskningsinstituttet.

Hos kval er kveisen bare å finne i tarmsystemet – de greier ikke å gå inn i kjøttet, og utgjør dermed ingen fare for menneske som liker kvalbiff.

Les mer om saken her.