Det fiskes store mengder makrell utenfor Nord-Norge. Den store makrellbestanden trenger mat, og for å finne mat søker fisken nordover.

Tatt over tusen tonn

Mens det i 2009 ble levert femti tonn makrell i Nordland, er det så langt i år tatt godt over tusen tonn utenfor Nordland. Det er like mye frem til midten av august i fjor, skriver kystmagasinet.no.

Det har ikke vært så mye makrell utenfor Nord-Norge på rundt 80 år. Og det er ikke bare utenfor Nordland at det er mye fisk. Allerede i slutten av mai observerte Gardar store mengder fin makrell utenfor Vesterålen. Bare i forrige uke tok kystflåten rundt 1200 tonn utenfor Nord-Norge.

Kunne vært lønnsomt

- Hadde vi att et tilnærmet fritt fiske etter makrell, slik som Færøyene og Island, kunne vi hatt et lønnsomt fiske utenfor Nord-Norge, uttalte direktør i Fiskebåtredernes Forbund i forbindelse med observasjonene gjort av Gardar. Fartøyet har en kvote på 125 tonn makrell til agn som de nå har tatt i nord.

I forbindelse med observasjonene uttalte Maråk også, at makrellmengdene i norsk sone står i kontrast til det ikke er fangstbare mengder makrell verken i færøysk eller islandsk sone. Selv om dette bildet selvsagt kan endre seg, er makrellens tilhørighet i norsk økonomisk sone uomtvistelig, og det må derfor være helt uaktuelt å gi etter for useriøse kvotekrav fra Island og Færøyene.

Også rundt Bjørnøya

Havforsker Leif Nøttestad ved Havforskningsinstituttet bekrefter i fjor til NRK at makrellfisket som til nå i hovedsak har foregått i Nordsjøen, har spredt seg nordover med veksten i bestanden. Havforskningsinstituttet har registrert makrell helt nord mot Bjørnøya og ved Jan Mayen i vest. Ifølge forskeren var det under varmeperioden på 1930- og 1940-tallet fiske etter makrell i Øst-Finnmark. Nå ser det ut som enda større mengder enn i fjor trekker nordover.

Fin størrelse

Makrellen som fiskes er stor. Det skyldes nok at det er den største og sterkest makrellen som søker lengst vekk for å finne mat. I forrige uke var snittvekten på makrell tatt i nord 505 gram, med en enkelt fangst hvor vekten var hele 610 gram i snitt.

Det er i første rekke Norway Pelagic sitt anlegg i Lødingen som har gleden av å ta imot den store fisken. I 2009 tok anlegget i mot cirka femti tonn frem til midten av august. Siste sju dager er det levert 570 tonn til Lofoten Viking, 400 tonn til Modolv Sjøset og 240 tonn til Norway Pelagic i Lødingen.