Flere nye krav når utøvelsesforskriften blir til "høstingsforskriften"