I dag er det kun hummerteiner som har krav til rømningshull i tillegg til fluktåpninger, framgår det i en melding fra Fiskeridirektoratet.

Men nå foreslår de også å endre kravene til rømningshullene i hummerteiner, slik at de samsvarer med kravene som nå er foreslått for krabbeteiner.

Hummerteiner som det er montert rømningshull i etter nye regler i 2018 kan fortsatt benyttes når årets hummerfiske starter. skriver fiskeridirektoratet.

Unngå spøkelsesfiske

Hvert år går mange teiner tapt på sjøen under fiske. Sidan september 2017 er det registrert mer enn 3 000 tapte teiner gjennom Fiskeridirektoratets fritidsfiske-app, men de antar at det samlede tallet er vesentlig høyere.

Bare i hummerfisket på Sørlandet viste undersøkelser i 2008 et teinetap på 9 prosent i fritidsfisket og 4 prosent for yrkesfisket. Dette gir et tapstall på rundt 2200 teiner.

De siste årene har ei gått over fra tradisjonelle treteiner til teiner av syntetisk materiale. Syntetiske teiner kan drive «spøkelsesfiske» over mye lengre tid enn treteiner dersom man mister dem.

Rømmingshol skal redusere faren for «spøkelsesfiske» ved å sikre at skalldyr og fisk kan ta seg ut av teinen dersom den går tapt eller på annen måte blir stående igjen i sjøen.