- Som følge av at flere av skutene ikke har framlagt skriftlige leveringsavtaler, iverksettes omsetningskvotene i punkt 2 i rundskrivet, heter det i en melding fra Norges Råfisklag.

Laget sendte et rundskriv i begynnelsen av april, der man oppfordret fangere og kjøpere til å inngå leveringsavtaler, for å unngå usikkerhet rundt omsetninga. De siste årene har enkelte fangstskuter hatt store problemer med å få omsatt fangsten, spesielt på slutten av sesongen.

- Av hensyn til best mulig tilpassing av fangst og kjøpsinteresse, oppfordres flåten å bruke dette omsetningsalternativet, heter det i det snart to måneder gamle rundskrivet.

Råfisklaget, og resten av hvalnæringa, har i mange år fokusert på tidlig oppstart av fangsten, både for å komme raskt i gang med sesongen og ikke minst fordi det magre vårkjøttet har best kvalitet. Derfor har det vært «fritt fram» de første ukene, der hval skutt før 23. mai er unntatt fra omsetningskvotene. Nå håpet man å unngå kvotene også etter 23. mai, men nei.

- Hvis alle kvalskuter som ønsker å delta i kvalfangsten har inngått forsvarlige leveringsavtaler pr 10. mai 2016, vil omsetningskvoter ikke bli iverksatt, heter det i det nevnte rundskrivet. Men så har ikke skjedd, konstaterer laget.

Per uke 20 er det fanget er det fanget totalt 129 vågehval, mot 113 på samme tid i fjor. Uke 20 var meget god, med hele 39 vågehval fanget.