Rederiene som er blant Norges eldste og mest veletablerte fiskebåtrederier, har besluttet å fornye trålerflåten sin. Denne uken ble kontrakter på bygging av to nye trålere signert med verftet TERSAN Shipyard i Tyrkia, skriver fiskebat.no

Fartøyene er utviklet av Skipsteknisk AS i nært samarbeid med rederiene, og er av ST-116 design.

Miljøprofil

De daglige lederne i rederiene, Solveig Strand og Janne-Grethe Strand Aasnæs, legger stor vekt på at båtene bygges med en grønn miljøprofil. Det er lagt vekt på å finne løsninger med lavt energiforbruk som imøtekommer de strengeste utslippskrav. I tillegg vil all fangst bli tatt vare på, og avfall fra fabrikk vil bli produsert til høyverdig fiskemel og fiskeolje.

Videre er det lagt stor vekt på at båtene er utformet med stor vekt på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet for mannskap.

Ny skrogform

Det er utviklet en ny skrogform hvor minimal skrogmotstand er nøye balansert opp imot plassbehov og sjøegenskaper. Båtene er 69,9 m lange og 15.40 m brede.

Kontrakten ble signert med verftet i Tyrkia under Nor-Shipping messen i Oslo, etter en anbudsprosess hvor både norske og utenlandske verft var med. Levering av båtene vil skje i oktober 2012 og januar 2013.