Økosystemtoktet er et fellesprosjekt mellom Havforskningsinstituttet og søsterinstituttet Pinro i Murmansk. Toktet dekker hele Barentshavet, og Jørgensen sier at forskerne jakter på «alt».

– Vi tar prøver med grabb for å finne ut hva som lever i selve sjøbunnen, vi bruker bomtrål for å finne ut hva som lever på havbunnen og vi bruker flytetrål for å finne organismer som lever lenger opp i vannlagene, forteller Jørgensen til Havforskningsinstituttets nettsider.

I tillegg bruker havforskerne ekkolodd, blant annet for å analysere hvor mye fisk som står i havet.

– Vi teller alt vi tar om bord, både børstemakker fra havbunnen, fisken vi får i trålen og det vi ser av sjøpattedyr som sel og kval. I tillegg observerer vi fugler. Vi er også opptatt av forurensing. Derfor tar vi vannprøver og observerer søppelet vi finner drivende i havet, forteller Jørgensen.

Lenger nord og øst

De siste årene har isen trukket seg lenger og lenger nord og øst, noe som har ført til at havforskerne har måttet utvide området som skal undersøkes.

– Vi må rett og slett finne ut om de ulike organismene i havet følger etter isen når den trekker seg tilbake. Derfor skal det norske forskningsfartøyet «Helmer Hanssen» gå lenger nord for Svalbard enn det som har vært vanlig tidligere, mens Pinros fartøy «Vilnjus» kommer til å gå lenger nord og øst for Franz Josefs land enn tidligere.