Lakseslakteri har vært diskutert siden Holmøy-konsernet kjøpte eiendommen i Holmen og flyttet ut av Sortland havn. Men undervegs endret planene seg, og slakteriplanene har ligget på is mens konsernet har bygget opp en base for fangst- og oppdrettsvirksomheten. For tiden bygges nytt fryseri på 3 000 kvadrat for å betjene rederiets egne båter, men også ha kapasitet til å være en aktør i frysehotellmarkedet.

Nesten klare

Nå er de klare til å realisere drømmen om eget slakteri. Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen ble orientert av en entusiastisk medeier og direktør som kun tar forbehold om et par detaljer før de går ut og presenterer prosjektet i full bredde.

- Det er riktig å si at vi er nesten klare til å gjøre beslutningen, sier Knut Roald Holmøy til Kyst og Fjord.

I rute

Men planen er så absolutt på skinner. Et område sør for dagens anlegg er for lengst ferdig regulert, og konsernet har levert rammesøknad for å starte grunnarbeider og utfylling i løpet av våren. Fredag møter de kommunen for sluttføring av rammeavtalen, og deretter er det bare selskapets egen beslutning som gjenstår.

Transparens

Planene som ligger på konsernets bord er i likhet med anlegget som allerede er bygget, utformet av arkitektselskapet Snøhetta med de kvaliteter det innebærer.

Transparens blir stikkordet, og Knut Roald Holmøy sier de ønsker å realisere et anlegg med store vinduer som skal by på både utsikt for arbeidsfolket og innsyn fra de som har lyst til å komme og se hva de driver med.

Holmøy-konsernet vil foreløpig ikke presentere designet for det nye slakteriet, men disse tegningene ble presentert på skjerm under ministerbesøket onsdag.

Visningsanlegg

Et ekstra moment i planene er konsernets søknad om to visningskonsesjoner som tenkes brukt til å finansiere et visningssenter sterkt inspirert av det Klippfiskakademiet i Ålesund har fått til i Atlanterhavsparken.

- Her skal vi realisere «Lakseakademiet», fortalte Holmøy, og beskriver et informasjons- og opplevelsessenter med restaurant og en hel rekke kvaliteter.

Hurtigruten er blant aktørene som har vist interesse for prosjektet, i det man tenker et slik fabrikkbesøk vil være en god opplevelse for Hurtigrutens gjester.

Strukturendring

Holmøy anslår at etableringen av et nytt lakseslakteri i Vesterålen vil innebære mellom 80 og 100 arbeidsplasser i Sortland. Det vil imidlertid ikke skje uten konsekvenser for grunnlaget til andre slakterier i regionen. I dag slakter Eidsfjord Sjøfarm sin fisk hos kvantum hos naboen Nordlaks på Stokmarknes, men her forventer man en svært stor økning i fiskemengden når Havfarm-prosjektet kommer i drift.

Konsekvensene kan bli større for de to mindre lakseslakteriene i Bø og i Øksnes, og dette handler ifølge Holmøy om en diskusjon rundt hvor mange slakterier det er formålstjenlig å ha i regionen.

- Vi kan ikke ha lakseslakterier på hvert nes i Vesterålen, vi tror det er naturlig at det er to store slakterier. Vi mener det er en formålstjenlig struktur, da de to vil kunne utfylle hverandre på en god måte, sa Holmøy.

- Vi har egentlig litt for lite egen fisk til å gjøre dette. Men vi har lyst til å gjøre det, og jeg tror også at det vil komme fisk fra eksterne kunder, sa Holmøy under presentasjonen.

Slik ser basen i Holmen ut per i dag sett mot sør, med det nye fryselageret i front av bildet. Lakseslakteriet planlegges videre sørover, bak til høyre i dette bildet. Foto: Erik Jenssen