Dette øker sannsynligheten for at disse kjempene kan gjøre skade på oppdrettsanlegg, som har vært en utfordring for flere selskap de siste årene, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

- Det er i 2023 observert godt med makrellstørje langs norskekysten, og det har blitt satt ny rekord i antall hendelser hvor makrellstørje har tatt seg inn i oppdrettsanlegg, sier Øyvind Grøner Moe seniorrådgiver ved miljøseksjonen i Fiskeridirektoratet.

- Årsaken til at makrellstørja tar seg inn i nota er høyst sannsynlig knyttet til matinntak. Det er likevel usikkert om det er fisken inne i merden eller fisk på utsiden den er ute etter, sier Grøner Moe.

Tiltak mot rømming

Av de innrapporterte hendelsene oppdages ofte størja i forbindelse med fôring av oppdrettsfisken.

-Det kan være dårlig appetitt og endret adferd, som i mange av tilfellene har blitt observert på fôrkamera i merden. Det vil derfor være anbefalt å følge ekstra nøye med på dette i tidsrommet august-desember, sier Grøner Moe.

Som et tiltak for å sikre god beredskap har Fiskeridirektoratet utarbeidet en veileder for håndtering av slike hendelser, basert på oppdretters erfaringer.