Ber om tips etter observasjoner av rømt oppdrettslaks