Gammelbåten har figurert mer enn en gang i sosiale medier med svært stor last, og Rolf Arne erkjenner at tiden for å oppgradere redskapen var moden.

- Ja, vi har vært temmelig godt lasta. Og det er litt derfor vi bygger større båt, fordi vi ser at når vi først har så mye kvote, og når torsken ikke er så nær land lenger så blir den «takrenna» vi hadde litt liten. Vi var veldig glad i den båten også, men det spørs bare om ikke det var lurt å skifte, sier Frantzen.

Slik ble ofte gammelbåten observert, mildt sagt godt lastet på vei mot land. Foto: PRIVAT

Prioriterte kvote

Gammelbåten ble bygget for de samme rederne i 2001, og har vært i deres eie frem til nå. - Vi var blant dem som satset på å kjøpe kvote først, og beholde gammelbåten for deretter å vente til grunnlaget for ny båt var til stede. Vi har jo flere ganger tenkt at ny båt var kjekt å ha, men vi har tatt det gradvis, så vi er ikke av de verst belånte. Og det er godt, for tida fremover nå er usikker, sier Frantzen.

Svært gode år

Sørensen og Frantzen eier rederiet Stamsundværing AS 50/50, og har investert rundt 40 millioner kroner i nybåten.

Selskapet kan ifølge Proff.no se tilbake på gode år, med mellom to og fire millioner i overskudd hvert av de siste fire årene.

Selskapet kom ut av 2022 med en egenkapital på 13,7 millioner, hvorav opptjent egenkapital siden opprettelsen i 2019 utgjør 8,3 millioner og resten er innskutt. Samlet resultat i de fire årene er 10,5 før skatt.

Trond Sørensen og Rolf Arne Frantzen invester 40 millioner kroner i ny båt etter svært gode år i drifta av gammelbåten. Foto: PRIVAT

Utvider mannskapet

De to lofotfiskerne er så godt som fullstrukturert på 15 meters lengde, og har kvote for 360 tonn torsk. I tillegg har de vært ivrige på seifiske, slik at totalkvantumet enkelte år har passert 1000 tonn.

- Vi håper at vi i hvert fall skal greie det nivået med nybåten.

De kommer til å starte med samme mannskap som før, tre mann.

- Men vi har vi ansatt en fjerde som begynner i januar. Det var så greit med den gamle båten, at om en falt fra så kunne alltids vi drifte med to mann. Men det går ikke lengre, nå må vi i hvert fall være tre.

Klargjort for snurrevad

Drifta vil basere seg på garn, men båten er rigget for snurrevad, slik at de også har den muligheten.

- Det virker som snurrevad tvinger seg mer og mer fram. Det er snakk om garnbegrensninger på flere typer fiske allerede, og vi har for vår del ikke vært glad i drive med å lite garn. Spesielt begrensningene på garn i breiflabb og kveitefisket blir vanskelige for oss. Og det har jo også vært diskutert om det skal være garnbegrensninger under lofotfisket, så man vet ikke hva som kommer.

Klar for fiske

Nybåten lå forrige uke hos Latech på Moskenes for montering av fabrikken, og Frantzen sier de er klare til å gå ut om få dager for å prøve båten med fisk i systemet.

Det er ikke mye igjen, regner med at vi kommer oss til i løpet av noen få dager for å få prøve med fisk i systemet.

Ønsker bedre fordeling

- Vi har ikke noe torsk igjen, så vi må prøve oss etter seien. Det er vel tvilsomt om vi finner den heime, men vi må bare prøve oss en plass, og så får vi bare se. Vi har normalt pleid å ha en høsttur nordover, men nå ser jeg at de trapper ned på ferskfiskordninga så da spørs det om ikke det blir en ende på det, sier Frantzen.

Han mener det er synd at ikke ekstrafisken i ferskfiskordninga ikke er fordelt på fartøynivå.

- For slik det er nå tar de store med seg mesteparten.