I pressemeldinger fra SV og Ap fremgår det at SVs representantforslag om å gripe inn mot fiskeriministerens fullmakter har fått støtte. Stortingets næringskomité støttet tidligere i dag et forslag fra SV om å stramme inn fiskeriministerens myndigheter og fullmakter.

Flertallet i næringskomiteen har blitt enige om disse punktene:

  • regjeringen bes legge fram en stortingsmelding om fiskeripolitikken, herunder en oppfølging av Eidesen-utvalget.

  • regjeringen bes om å ikke benytte dispensasjonsadgangen i deltakerloven for industriens erverv av kystfiskefartøy før nærmere avklaringer er foretatt med Stortinget.

Komitèen har videre enstemmig blitt enige om å kreve at ministeren snarest må legge frem stortingsmeldingen som følger opp Eidesen-utvalgets forslag til ny kvotepolitikk, slik at sakene kan ses i en større sammenheng.

Ifølge pressemeldingen fra SV skjer som en reaksjon på at fiskeriminister Sandberg ved flere anledninger har trosset Stortingets flertall i viktige fiskeripolitiske spørsmål. I løpet av et halvår har han blant annet gitt tillatelse til at industri skal kunne eie kystbåter, hevet kvotetaket og økte størrelsesbegrensningene i kystflåten.

Flertallet i komiteen mener beslutningene ikke er i tråd med Stortingets ønske om at større prinsipielle saker skal behandles av Stortinget.

Aps representant i næringskomitèen, Terje Aasland mener det er viktig å diskutere politikken samlet, istedenfor at ministeren skal snikinnføre ny politikk gjennom dispensasjoner.

- Fiskeriministeren har ved flere anledninger prøvd å ta seg til rette og snikinnføre nye regler i fiskeripolitikken. Senest skjedde dette da han ga dispensasjon til en fiskebedrift i Vesterålen til å kjøpe kystfiskefartøy. Tidligere har adgangen til å gi dispensasjon kun vært knyttet til havfiskefartøy. Å avvike fra denne regelen er et så viktig prinsipielt spørsmål at Stortinget burde fått det til behandling. Og nå setter altså stortingsflertallet foten ned, sier Aasland i pressemeldingen.

SVs fiskeripolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes er svært fornøyd med at flertallet ville være med på en innstramming.

– Vi har i dag satt ned foten for fiskeriminister Sandbergs steg-for-steg-liberalisering av fiskerinæringen, og stanset uthulingen av deltakerloven. Det er en god dag for kystens folk.

– Lenge har Per Sandberg liberalisert store deler av fiskeripolitikken mot Stortingets uttrykte ønske. Nå sier Stortinget stopp på en måte som ikke kan misforstås. Jeg er glad for at Stortingets flertall er så tydelig som det er. Nå kan ikke Sandberg fortsette å liberalisere på egen kjøl, men han må gå til Stortinget i viktige spørsmål for fiskerinæringen.

– Det er flertall på Stortinget for en fiskeripolitikk som bidrar til bosetting og sysselsetting langs kysten, og dette står i kontrast til Sandbergs overkjøring av sentrale prinsipper i fiskerilovgivningen. Heldigvis har Stortinget i dag gitt beskjed om at sentrale endringer i fiskeripolitikken må behandles i Stortinget.