Det sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges Sjømatråd til deres netsider.

- Koronasituasjonen bidrar til økt arbeidsledighet og svekket kjøpekraft og det er forventet at etterspørselen i hovedmarkedene for klippfisk påvirkes av dette fremover. Samtidig så vi under finanskrisen at selv med redusert kjøpekraft prioriterte konsumentene i de viktigste markedene å kjøpe klippfisk, legger hun til.

- De fleste husholdninger i Portugal tror at deres daglige rutiner vil bli påvirket de neste to månedene. Økonomisk sett så forventer de fleste forbrukere å kutte ned på forbruket sitt og være mer forsiktige med personlig forbruk. Bortfallet av turist- og restaurantmarkedet over tid, sammen med redusert kjøpekraft kan føre til en nedgang i konsumet av klippfisk, sier Johnny Thomassen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Portugal.

- Så lenge koronarestriksjonene opprettholdes i Brasil, og inntil brasilianerne kommer seg tilbake i arbeid, vil det være betydelig redusert etterspørsel etter klippfisk i markedet. Undersøkelser viser at 80 prosent av brasilianerne kun handler basisvarer som følge av krisen: ris, bønner, potet og billige animalske proteiner. Samtidig så vi under finanskrisen at selv med redusert kjøpekraft prioriterte brasilianerne å kjøpe klippfisk. Politisk uro mellom presidenten og flere av hans ministre skaper uforutsigbarhet for investorer. Det kraftigste oljeprisfallet i moderne tid bidrar ytterligere til at det vil ta tid før man ser oppgang i brasiliansk økonomi, sier Øystein Valanes, Sjømatrådets fiskeriutsending til Brasil.