Administrerende direktør Paul Oma i Norges Sildesalgslag, beskriver i sin julehilsen fra sildelaget 2019 som et særdeles godt år.

- Med en totalomsetning i Norges Sildesalgslag på ca. 8,1 mrd. kroner, gjør dette 2019 til året med nest høyest omsetning gjennom alle tider. Økningen er på ca. 250 millioner sammenlignet med 2018, og nesten hele verdiøkningen kan tilskrives økt omsetning av fisk til fiskemel og fiskeolje. På to år har omsetningen til fiskemel- og fiskeolje økt med nesten en milliard kroner. For konsumfiskeriene er verdien så å si uendret fra 2017 og 2018.

Når det gjelder omsatt kvantum, så har Sildelaget omsatt over 1,4 millioner tonn. Det er ca. 200.000 tonn mindre enn i 2018, og kvantumsreduksjonen er likelig fordelt mellom konsum og mel- og oljesektorene. At verdiene har økt til tross for kvantumsreduksjon skyldes selvsagt at prisene har økt betydelig, hhv. 25 % for mel- og olje og 16 % for konsum.

Denne økte verdiskapingen som har skjedd i den pelagiske flåten har bare kunnet skje i godt samarbeid med våre kjøpere som har klart å skape merverdi av fisken ute i markedene over hele verden.

Fiskerne tilhører en optimistisk yrkesgruppe, og Sildelaget har stor tro på at også 2020 vil bli et godt år for våre medlemmer og pelagisk sektor generelt. Det blir kvotereduksjon for sild og en stor kvoteoppgang for makrell. Dessverre blir det heller ikke loddefiske i Barentshavet i 2020. Vi får håpe på at det blir et loddefiske ved Island.