Det sier han på bakgrunn av resultatet etter prisforhandlingene mellom Råfisklaget på den ene siden og FHL/NSL på den andre. Prisene økte med 25-50 øre på hvitfisk.

- Torsken er hovedfisket og da er det skuffende at prisøkningen bare er 50 øre per kilo, sier Sigvald Berntsen, lederen i Fiskarlaget Nord.

- Det er spesielt skuffende tatt i betraktning at bare valutaforholdene ga rom for en prisøkning på kr. 1,50, sier Berntsen.

Han legger til at økningen i hyseprisen med 50 øre er skuffende, særlig med tanke på den betydelige kvotenedgangen. Han mener det er positivt at seien får en økning.

- Vi får sette vår lit til at vi får et løft ved neste forhandlingsrunde. Det er en positiv utvikling i markedene, og dette må også komme fiskerne til gode, sier Sigvald Berntsen.

Mer om prisforhandlingene i papiravisa