Det ble omsatt 12.000 tonn torsk sist uke. Av 10.500 tonn fersk, var 3.700 tonn av ferskkvantumet levert i Vesterålen. Der råder snurrevadflåten grunnen med 2.600 tonn og dernest garn med 500 tonn og juksa/lina med 250-300 tonn hver. Så fulgte Troms med 2.900 tonn fersk torsk, hvor garn stod for 1.500 tonn og snurrevad 1.100 tonn. 1.500 tonn fersk torsk var levert i Vest-Finnmark, herav 800 tonn tatt på snurrevad og 450 tonn på garn.

1.300 tonn var omsatt til kjøpere i Lofoten, hvor garn stod for størst kvantum med 500 tonn og deretter snurrevad (275 tonn), juksa (250 tonn) og lina med i underkant av 200 tonn.

Kvantumet omsatt i Øst-Finnmark utgjorde 900 tonn torsk, der snurrevad og line stod for rundt regnet 300 tonn hver, her var for øvrig hysekvantumet vel så stort for lineflåten.

Reduksjonen i torskekvantum levert fersk så langt, vel 8.000 tonn, er kommet i Lofoten som er ned fra 11.100 tonn i fjor til bare 6.300 tonn pr uke 7 i år, mens Vest-Finnmark har en reduksjon fra 10.800 tonn i fjor til 8.700 tonn i år. For Vesterålen og Troms er det snakk om mindre endringer, begge ned fra 15.900-16.000 tonn i fjor til 15.600 tonn på hver i år, mens Øst-Finnmark har en reduksjon fra 4.400 tonn i fjor til 4.200 tonn i år. Dette melder råfisklaget på sine nettsider.