Innen 8. august kl. 20.00 skal alle innretninger for mellomlagring av leppefisk være tømt, og leppefisken levert til kjøper.

Fisket etter leppefisk for fartøy som deltar i åpen gruppe, fritidsfiske eller fiske under ungdomsfiskeordningen på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på Lista (Sørlandet) stoppes med virkning fra onsdag 7. august kl. 20.00. Innen 10. august kl. 20.00 skal alle innretninger for mellomlagring av leppefisk være tømt, og leppefisken levert til kjøper.