Eksporten av torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk kom på totalt 3,1 milliarder kroner i første kvartal. Økningen er på 10 prosent eller 278 millioner kroner i forhold til første kvartal i fjor, viser de siste tallene fra Eksportutvalget for fisk (EFF). For mars måned er eksporten på 1,1 milliarder kroner, en økning på sju prosent eller 72 millioner fra mars 2010.

Åtte prosent opp

Klippfiskeksporten kom på 983 millioner kroner i første kvartal, en økning på åtte prosent eller 71,7 millioner kroner fra første kvartal i 2010. Dette er ny eksportrekord for klippfisk, melder Eksportutvalget for fisk.

Godt julesalg

- Etter et godt julesalg av klippfisk i Portugal var det tomme lager på nyåret. Dette har ført til en voldsom etterspørsel etter torsk i alle former, både fersk torsk, fryst torsk, saltfisk og klippfisk. Ikke siden 90-tallet har det gått like mye torsk til Portugal som i første kvartal i år, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget i oppsummeringen av første kvartal.

Totalt ble det eksportert 26.892 tonn klippfisk i første kvartal. Det er 2292 tonn mer enn i samme periode i 2010. Klippfisk av torsk hadde en verdiøkning på 14,7 millioner kroner til totalt 505 millioner kroner, mens klippfisk av sei økte med 73,5 millioner kroner til 406 millioner kroner.