Selskapet har nemlig også leveringsplikt som ifølge Vesterålen Online tidligere tilhørte «Bøfisk». Kvotene fulgte med da Nordgård overtok Bø Fiskeindustri for snart ti år siden.

Ifølge nettavisen er trålkvoten på 1,35 rettighet er underlagt vanlig leveringsplikt til landindustrien på linje med Melbu, Stamsund og andre industristeder. Men som kjent handler denne leveringsplikten kun om en plikt til å tilby fangsten for aktuelle kjøpere i regionen. Hvis ingen av kjøperne med rett til å by på fisken vil ha den, tilbys fangsten fritt i markedet.

Kan inndras

Det har i praksis ikke vært levert hvitfisk fra denne kvota de senere år, og hvis nå også Nergårds industrivirksomhet i Bø svinner hen, kan kvota blir inndratt.

I konsesjonsvilkårene står det nemlig:

- Ved en eventuell nedbygging av industrivirksomheten som Nergård-gruppen kontrollerer i Bø, vil ervervstillatelsen og torsketrålkonsesjonen for fartøyet kunne bli trukket tilbake”.

Punktet er ifølge rådmann Merethe Skilles utredning til formannskapets møte 6. desember til hinder for at Nergård kan gjennomføre den planlagte driftsendringen ved anlegget på Steine.

Det vil derfor være i Nergårds interesse å ha Bø med på laget i arbeidet med å beholde trålkonsesjonen.

Gode tiltak

Ordfører Sture Pedersen sier til vol.no at man har jobbet med dette spørsmålet en tid allerede, og at man nå befinner seg i sluttspurten om en avtale om økonomisk oppgjør for at Nergård skal få slettet bearbeidingsplikten fra tråltillatelsen.

- Hvilke tall vi snakker om, blir ikke kommentert nå. Men det dette handler om for Bø, er å få til en avtale som skal gjøre det mulig å etablere et fond vi kan bruke til å støtte gode tiltak innen både fiskerinæringa og andre nye næringer i Bø, sier han til nettstedet.