- Kontroll av fartøy på sjø og ved landing viser for tiden til dels høy innblanding av torsk i loddefangstene. Fiskerimyndighetene ber fiskerne utvise varsomhet, melder Fiskeridirektoratet.

Kan bli stengt

I rapporten framgår det at «KV Bergen» har inspisert og observert fartøy i fisket etter lodde i Nord-Norge/Barentshavet. De avdekker at det er til dels høy innblanding av torsk i loddefangstene.

- Fartøy som skal utøve fisket etter lodde må utvise stor forsiktighet ved fiske etter lodde for å unngå innblanding av torsk i fangstene. Erfaringer viser at lodda står dypere og torsken står høyt i sjøen på dagtid. Området kan bli stengt på kort varsel.