Dette melder Fiskeridirektøren.

Kvoteenheten for små ringnotfartøy økes til 3,23 tonn.

For fartøy med adgang til å delta i fisket med not under 13 meter største lengde, og fartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 43,161 tonn. Kvoteenheten for beregning av garantert kvote økes til 23,978 tonn.

For fartøy med adgang til å delta i fisket med not med største lengde på eller over 13 meter, økes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 24,966 tonn.

Kvoteenhetene for fartøy med adgang til å delta i fisket med garn- og snøre vil bli økt når reguleringsopplegget, herunder redskapsfleksibilitetsordningen, for 2016 er avklart.

Det er ikke rom for å øke kvoteenhetene for fartøy med ringnottillatelse og fartøy med makrelltråltillatelse.