I uke 10 ble det omsatt 15.370 tonn torsk fra norske båter. Det gjør uke 10 til den beste uken til nå i år. Uke 9 og uke 10 har i 2012 vært gode uker og en ligger nå vel 10.000 tonn foran 2011. Inneværende uke er preget av mye uvær og pr torsdag er det omsatt 5.200 tonn torsk.

Tilsvarende uke i fjor passerte torskeleveransene 11.000 tonn, så nevnte forsprang i forhold til fjoråret vil dermed bli redusert, melder råfisklaget på sine nettsider.

Statistikk fra de 10 første ukene av året viser at det totalt er omsatt 107.300 tonn torsk fra norske fartøy, mot 97.000 tonn til samme tid i fjor.

Av dette er 85.400 tonn levert fersk i år mot 80.000 tonn til samme tid i fjor. Kvantumet levert fryst er økt fra 16.800 tonn i fjor til 21.900 tonn i år.