– På ekkoloddet kan vi «se» disse ansamlingene som omtales som «skreiflo». Ei skreiflo kan bestå av betydelige mengder skrei og hvert eneste år treffer vi på mange slike fra noen tonn til opp i mange hundre og flere tusen tonn, sier toktleder Knut Korsbrekke til Lofotposten.

– Om kvelden 28. mars traff vi på den største ansamlingen av skrei vi noen gang har sett. Inne på Henningsværstraumen fant vi ei skreiflo som inneholdt millioner av fisk. Ekkoloddet er vårt «øye» når vi ser ned i sjøen, og gir bare en antydning til hvordan det må ha sett ut under vann, sier han videre.

Ut fra toktets resultater, vil det bli gjort beregninger av bestanden som blir benyttet for å gi råd om neste års kvoter. På «Johan Hjort» bruker de både trål og ekkolodd i undersøkelsene.