Norge eksporterte 38 800 tonn sild for 357 millioner kroner i oktober ifølge månedsoversikten fra Norges sjømatråd. Det er en volumvekst på 116 prosent og en verdiøkning på 91 prosent eller 170 millioner kroner sammenlignet med oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 216 000 tonn sild for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 10 prosent, og en verdinedgang på 5 prosent eller 93 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Nigeria og Egypt var de største markedene for sild i oktober.

- Økning i eksportvolumene er en konsekvens av doblet fangstmengde, målt mot oktober i fjor. Økningen i eksporten er hovedsakelig for fryst hel sild, og prisen har falt sammenlignet med oktober i fjor. Det er prissensitive markeder i Afrika, blant annet Nigeria og Egypt, som har fått økt tilførsel av fryst hel sild, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Prisøkning på makrell

Norge eksporterte 66 000 tonn makrell for 1,3 milliard kroner i oktober. Det er en volumnedgang på 14 prosent og en verdivekst på 2 prosent eller 29 millioner kroner fra oktober i fjor. Det har vært en solid prisøkning på Makrell i år, også delvis hjulpet av en svakere krone.

Hittil i år har Norge eksportert 173 000 tonn makrell for 3,1 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 2 prosent, og en verdiøkning på 26 prosent eller 634 millioner kroner fra samme periode i fjor.

I oktober har Japan vært det største markedet for makrell.

- Dette er den viktigste tiden på året for norsk makrelleksport. Her i Japan har vi over lang tid jobbet knallhardt for å kommunisere det norske opphavet. Den norske makrellen er fortsatt godt foretrukket av den japanske sluttbrukeren, som er oppmerksom på de gode egenskapene til norsk makrell, sier Gunvar L. Wie, Sjømatrådets fiskeriutsending til Japan og Sør-Korea.