Årsaken er for høy innblanding av undermåls torsk og hyse. I de fem prøvehalene som ble gjort ved Kjølnes lå innblandingen av undermåls torsk på 12, 24, 25, 27 og 46 prosent.

To andre felt i Finnmark holdes fortsatt stengt, av samme grunn.

Feltet er avgrenset av følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 53,0 minutter. Øst 028 grader 58,0 minutter.

2. Nord 70 grader 55,0 minutter. Øst 029 grader 15,0 minutter.

3. Nord 70 grader 48,5 minutter. Øst 029 grader 38,5 minutter.

4. Nord 70 grader 47,0 minutter. Øst 029 grader 22,5 minutter.

herfra tilbake til posisjon 1.