Mens folk flest mobiliserer og rydder strender for q-tips og plastposer, skjer det ett og annet i industrien som fort kan utligne innsatsen i negativ retning. For i Bogbukta i Sandneshamn i Troms lå det nemlig igjen store mengder plastspon etter at en innleid entreprenør hadde kappet opp og granulert oppdrettsringer fra Lerøy Aurora.

En inspeksjon fra Fylkesmannens miljøvernavdeling bekreftet forurensningen, og ifølge avisa Nordlys kunne man konstatere at plastsponet som kom på avveie fra resirkuleringsprosessen hadde blandet seg med tangen i et stort belte bortetter fjæra, og hadde blitt svært vanskelig å skille fra naturens egne materialer.

- Merdene er sagd og kvernet opp i store og små biter, som blander seg med tang. Hvis du ikke ser nøye etter i tangbeltet, vil det være vanskelig å oppdage. Hadde plasten vært rosa på farge, ville man fått et helt annet inntrykk, sier miljøverndirektør Evy Jørgensen hos Fylkesmannen til Nordlys.

Lerøy Aurora har nå fått pålegg om å rydde skikkelig opp etter seg. I tillegg har Fylkesmannen i Troms henvendt seg til Miljødirektoratet med spørsmål om hvor god kontroll man har med denne typen resirkulering av oppdrettsplast, rent generelt.

- Spørsmålet er i hvilken grad man har kontroll på prosessen, når ting blir spredt og ikke samlet opp. Utsatt for vind og vær, og med alt vi vet om plast i dag, kan vi ikke skjønne at denne metoden kan være bærekraftig, sier Evy Jørgensen til Nordlys.