Dette skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

– Har hatt gode kår

– De foreløpige resultatene fra norsk side tyder på at disse artene har hatt gode kår i Barentshavet det siste året, sier toktleder Georg Skaret.

Lodda er en «hovedperson». Det meste vi vet om bestanden kommer fra økosystemtoktet.

– Hvor mye lodde vi registrerer på dette toktet er den viktigste faktoren for kvoterådet på bestanden – altså når vi sammen med russerne lager et råd til myndighetene på hvor mye lodde det er forsvarlig å fiske, forklarer toktleder Georg Skaret.

Han er ombord på forskningsfartøyet «Johan Hjort», på vei mot fastlandet. Forskerne går da i gang med å bearbeide data. Men Skaret kan trekke nooen store linjer allerede.

Må følge utviklingen fremover

Etter flere år med svak rekruttering, ser det ut som om lodda har hatt et godt år.

– Vi hadde lave forventninger. Men nå har vi sett gode mengder ettåringer, i tillegg til god overlevelse og fin vekst hos den gytemodne lodda, sier Skaret.

– God rekruttering er positivt for framtida. Men de fiskene vi har sett mest av i år, vil ikke være aktuelle for fiskeriet før om to år. Så det gjenstår å følge utviklingen deres framover, sier forskaren.

Kvoteråd for lodde kommer 14. oktober.