I havdelen er det to serier. En der man drøfter ulike sider ved økosystembasert fiskeriforvaltning, og hvor langt man har kommet med denne type forvaltning i våre farvann. Den andre viser hvilke følger de varslede klimaendringene kan få i kyst- og havområdene utenfor Norge.

Akvakulturdelen er delt opp i faste bolker, og presenterer blant annet ny kunnskap om rømt fisk; effekter og tiltak og fiskevelferd.

Ressursdelen gjør opp status for mer enn 50 arter som er kommersielt utnyttet i norsk fiskeri, og inneholder i tillegg nøkkeltall og utbredningskart. Det er også med en del arter som ikke høstes.