Otto Gregussen (58) har de siste årene vært administrerende direktør i Norges Sildesalgslag og ble i desember ansatt som administrativ toppleder i Norges Fiskarlag. Han var fiskeriminister for Arbeiderpartiet i 2000-2001.

Det ble i slutten av april avklart at Paul Magnus Oma (44) overtar som ny toppsjef i Sildelaget og at han tiltrer 1. august i den funksjonen.

Otto Gregussen sier han ønsket å stå i sin nåværende stilling i Norges Sildesalgslag til årsmøtet var avviklet. Årsmøtet holdes denne uka.

Avtroppende generalsekretær Jan Skjærvø (65) i Norges Fiskarlag sa opp sin stilling i fjor høst og skal ha en overlappingsperiode med Otto Gregussen i sommer, melder Fiskarlaget.