Det er klart etter at kommunestyret mandag hadde møte om saken, for andre gang på fire dager.

Komplisert kjærlighet

Kvalsunds frieri til Hammerfest har vært av det kompliserte slaget. 30. april gikk folket til urnene, med en valgdeltakelse på bare 60 prosent. 43 prosent stemte for å stå alene, 38 prosent for å slå seg sammen med Hammerfest. 16,5 prosent ville slå seg sammen med Måsøy og Hammerfest.

Dermed kunne valgresultatet tolkes på ulike måter, hvilket også ble gjort. Da kommunestyret behandlet saka sist torsdag, ble det ni stemmer mot og seks stemmer for en kommunesammenslåing med Hammerfest. Men resultatet ble underkjent ifølge NRK, da vararepresentant til en representant i kommunestyret ikke kunne representere den grupperingen som hadde forfall.

Dermed ble det nytt kommunestyremøte på mandag, og nytt resultat. 8 stemte for, 7 stemte mot kommunesammenslåing.