Flere kvoteanbefalinger for 2012 fra Det internasjonale havforskingsårdet ICES blir offentliggjort torsdag 9. juni. Da kommer kvoterådene både for torsk, hyse og sei nord for 62. breddegrad sammen med rådene for uer og blåkveite, melder Fiskebåtredernes Forening.

Loddeavgjørelse

ICES vil samtidig komme med kvoteråd for lodde ved Island, Jan Mayen og Grønland. Denne anbefalingen vil avgjøre om det blir åpnet for sommerloddefiske ved Island, Jan Mayen og Grønland eller om det blir et rent vinterloddefiske i 2012 i disse områda.

Silderåd i september

Onsdag 29. juni, kommer ICES i tillegg med sine råd for artene i Nordsjøen, mens neste offentliggjøring skjer 30. september. Da legger ICES fram sine kvoteanbefalinger for nvg-sild, kolmule og makrell.

Kvoterådet for lodde i Barentshavet i 2012 kommer i oktober, men her er datoen foreløpig ikke fastsatt.