Torsdag ble det kjent at Salmars slakteri på Frøya og Brandasund Fiskeforedling i Hordaland er utestengt fra det russiske markedet.

Uønskede bakterier

Årsaken skal være at de har funnet for mange uønskede bakterier i laksen, og Mattilsynet skal nå undersøke nærmere disse påstandene fra russiske veterinærmyndigheter.

Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Fiskeri- og havbruksnæringas landsforening mener dette er noe lakseeksportørene opplever med ujevne mellomrom.

– Nå skal Mattilsynet undersøke russernes påstander, men som regel går dette greit. Vi har opplevd dette før, og tror ikke dette er dramatisk for norske eksportører av laks til Russland, sier Kvistad til NRK.

Milliardindustri

I dag er lakseeksport til Russland blitt milliardindustri for 35 norske bedrifter.

– Ja, det russiske laksemarkedet har vokst seg stort veldig fort, og vi selger nå like mye laks til russerne som til Frankrike, sier Kvistad.

Han vil ikke ha noen mening om det er hold i påstandene om laksen fra de to slakteriene er uspiselig på grunn av for høye bakterietall.

– Nei, dette får Mattilsynet kontrollere og finne ut av. Som regel viser de nye prøvene som tas at bakterienivået går ned, sier Are Kvistad.

Når anleggene er undersøkt og eventuelle tiltak på slakteriene er gjennomført, åpner russerne opp for norsk laks igjen.

– Russerne er opptatt av mattrygghet, og det er bra, sier Are Kvistad.