– Tilbudet på riksveiferger og fylkesveiferger kommer til å bli kraftig svekket dersom ikke fergefylkene får mer overføringer fra staten, sier regionvegsjef i Nord-Norge, Torbjørn Naimak. Naimak sier til NRK at man de siste årene har hatt en formidabel kostnadsøkning både på ferge og hurtigbåtdriften i Nordland. Kostnadsveksten henger sammen med nye krav til materiell og sikkerhet, større båter, høye drivstoffutgifter og økte lønnskostnader.

Statens vegvesen jobber nå med en analyse som skal legges frem for regjeringen på en stor fergekonferanse i Molde i november.

– Hovedkonklusjonen er allerede gitt. Vi må ha mer penger. Hvis det ikke skjer, må Statens vegvesen redusere kostnader, og det betyr i de fleste tilfeller redusert tilbud, advarer Naimak.

Nordland fylkeskommuner bruker i dag om lag 900 millioner kroner årlig på samferdsel. Det meste går til å drifte ferger og hurtigbåter. Mellom 500 og 600 millioner går til fergedrift.

Anbudene for båt og fergedrift i fylket har steget med opp til 50 prosent bare siden 2012.