Ap-toppene samles i Tromsø for å diskutere fiskeripolitikk. Og ikke uventet er Aker Seafoods hovedtema i møtet der både tidligere fiskeriminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og kystminister Lisbeth Berg-Hansen deltar.

-Kan miste

– Resultatet kan bli at Aker Seafoods over tid mister sine trålkonsesjoner, advarer stortingsrepresentant og leder i Finnmark Ap, Ingalill Olsen til NRK.

Hun har sammen med flere andre nordnorske arbeiderpolitikere sett seg lei av uthalingen rundt trålerspørsmålene, og mener det nå må reageres.