- Norges Kystfiskarlag slo seg ikke til ro med regjeringens forslag om å innføre samme regelverk for ERS og VMS for fartøy under 15 meter. Derfor er vi svært glad for at budsjettforhandlingene med SV nå har ført frem til en løsning som i stor grad samsvarer med hva Norges Kystfiskarlag har påpekt fra dag 1, sier leder i Kystfiskarlaget Tom Vegar Kiil.

I avtaleteksten står det at Stortinget ber regjeringen frita fartøy med fartsområde kystfiske eller mindre fra kravet om å ha satellittabonnement, slik at disse fartøyene kun rapporterer posisjon og fangstmeldinger over mobilnettet.

– At kystfartøy som driver fiske i disse områdene fritas krav om satellittsporing vil være utslagsgivende for prisen på de løsningene som fiskere blir pålagt å ta i bruk, avslutter Kiil, som er tilfreds med at Stortinget har lyttet til Kystfiskarlaget i denne saken.

Les også: - Ras av fiskebåter i 2024