Dersom eksportprisene fra januar skal legges til grunn kombinert med dagens prisnivå på torsk over kaikanten, har tørrfiskprodusentene lite å se fram til.

Eksportprisen i januar i overkant av 200 kroner kiloen. Men den må minst opp i 230 kroner utfra dagens råvarepriser dersom det skal bli noe igjen til produsentene.

Ikke tilstrekkelig

Nå tror imidlertid tørrfiskviter Gunnar Hansen på Leknes, at bildet kommer til å endre seg etter hvert som torskeleveransene i Lofoten tar seg opp. Sesongen er så vidt i gang og toppen ligger ennå noen uker fram i tid. Dermed vil nok førstehåndsprisen svekke seg etter hvert som det blir «kul på kaia».

- Men skulle dagens nivå vedvare blir ikke bruttofortjenesten på mer enn 50 kroner kiloen. Det er ikke tilstrekkelig og kan ende i at all fortjeneste forsvinner, sier Hansen til Kyst og Fjord.

Litt lysere

Tørrfisknæringen føler ennå på 2020-resultatene – som var et av de tre dårligste årene siden 2007. Driftsresultatene for tørrfiskprodusentene falt fra 70,8 millioner kroner i 2019 til 6,9 millioner i 2020. Det var et marginfall fra 6,24 – til 0,78 prosent.

- Nå ser det ut som at 2021 tallene blir noe bedre. De er foreløpig ikke klare, men utfra det som foreligger ser det litt lysere ut, sier Hansen.

Men selv med et bra 2002 har næringen behov for ytterligere ett bedre år og som kun kan påvirkes av økte eksportpriser. I hver fall om de sterke førstehåndsprisene opprettholdes.

Gunnar Hansen sier eksportprisene må opp dersom det skal bli noe igjen på tørffiskprodusentene. Foto: Erik Jenssen

Å spå årets utfall vil ikke Gunnar Hansen påta seg. Men han framholder at næringen har vært gjennom flere endringer som kan føre til en større stabilitet i tørrfiskprisene. Blant annet har tørrfiskprodusentene fått nye og større eierkonstellasjonene. Gjennom oppkjøp av nye anlegg som eksempelvis Myrefisk og Sufi har gjort det siste året, har man fått større aktører i markedet. Det vil gi økt selgermakt, noe Gunnar Hansen tror vil kunne være med på å påvirke prisene i positiv retning.

- Men akkurat nå er det vanskelig å skulle forutse hvordan året blir. Foreløpig er det ikke hengt en eneste fisk.

Forventer bedring

Han tror likevel vi vil se et vesentlig bedre år enn 2020-sesongen. Koronapandemien er i ferd med å legge seg, noe tørrfiskprodusentene i større grad enn andre fiskeprodusenter vil mnerke. Tørrfisken har vært blant de produktene som har vært mest påvirket av eksterne svingninger i markedet. Både i 2008 og 2013 slo finanskrisene mye hardere ut for tørrfiskprodusentene sammenlignet med andre fiskeprodusenter. Derfor tror Gunnar Hansen at tørrfiskeksporten nå «kommer etter».

Den tidligere bankmannen Gunnar Hansen har gjennom flere år samlet inn regnskapene for de mest rendyrkede tørrfiskbedriftene, og laget oversikter som tar tempen på næringa. Her er den samlede oversikten for 2019 og 2020, som viser hvordan 2020 påførte bransjen tap.