Ifølge kyst.no har det dramatiske prisfallet stanset. Kyst.no skriver at prisen ifølge EFF/SSB på eksportert sløyd, hodekappet, fersk oppdrettstorsk i uke var på 14 på 26,36 kr/kg. Dette er en oppgang på 41 øre/kg fra uke 13.

Mest til Spania

Det ble eksportert 227 tonn oppdrettstorsk i årets 14. uke, som er en nedgang på sju tonn siden uke 13. Men det er 128 tonn mer enn i uke 14 i 2010, som var uken etter påske.

Spania kjøpte i forrige uke 102 tonn til en kilopris på 27,32 kr/kg og toppet eksportlisten.

Det var imidlertid Danmark som betalte best med 28,68 for de 32 tonn de kjøpte, skriver nettstedet.

Mindre volum

Hittil i år er det eksportert 3 128 tonn oppdrettstorsk. Det er en nedgang på ni prosent mot samme periode i fjor.

Gjennomsnittsprisen er 23,58 kr/kg noe som er 13 prosent høyere i år enn i fjor.

Verdien på sløyd, hodekappet fersk oppdrettstorsk til og med uke 14 er på 73,8 millioner kroner, mot 71,6 millioner kroner etter uke 14 i 2010, en nedgang på tre prosent.