- Vi har fått alle fasiliteter på plass og vi er i sluttforhandlingene med flyselskap. Det betyr at det kun gjenstår noen siste avklaringene før vi er i gang, forteller Winter mens han viser Kyst og Fjord rundt i lokalene på Evenes Narvik Lufthavn som skal bli det nordnorske senteret for luftbåren sjømat.

Kvantesprang

Perishable Center Nord som selskapet heter, har kjøpt det tidligere hangarkomplekset etter Kato Air. Anlegget ble opprinnelig bygd for sjømattansport, men som man ikke lyktes med den gang. Nå stiller alt seg annerledes. For nå er det lakseselskapene selv som står bak prosjektet. Dermed har de både kvantum nok og solid kapital i ryggen til å etablere Evenes som et vesentlig raskere alternativ til flyfrakten som i dag går ut fra Gardemoen.

Perishable Center Nord venter nå bare på de siste formalitetene før han kan sende ut sjømat fra Evenes. Her har selskapet kjøpt det tidligere hangaranlegget etter Kato Air.

Ved å sende ut laks og sjømat fra Evenes, vil nordnorske eksportører vinne vesentlig tid. Fram til i dag har varene først har måtte bruke et par døgn på transportetappen sørover til Gardemoen. Nå vil ferskfisken gå direkte fra Evenes til destinasjoner rundt om i verden. Det åpner for mange muligheter. Også i forhold til produksjon ettersom man kan få varene ut før pre rigor, det vil si dødsstivhet oppstår. Dermed kan man komme på markedet med filetprodukter som er helt unike.

Laksekapital

Bak Perishable Center Nord står flere tunge nordnorske sjømatselskap. Blant annet er både Nordlaks, Ellingsen Seafood, Salaks og Astafjord Export med i prosjektet. For dem er målet selvsagt å få den flybårne fisken enda raskere ut i markedet, sammenlignet med tiden det vil ta om varene må om Oslo.

I tillegg til tidsbesparelsen mellom Nord-Norge og Oslo, vil eksportørene kunne korte ned distansen til Kina med 2000 kilometer. Det gir en rekke tilleggsgevinster. Man kan blant annet bruke mindre is. Dermed får man erstattet isvekten med mer fisk. Samtidig vil man oppnå en betydelig miljøgevinst i form av kutt i karbonutslippene. Undersøkelser Perishable Center Nord har fått gjort, viser at man vil kunne spare inn hele 40 prosent i karbonutslipp med å fly direkte ut fra Evenes sammenlignet med om fisken må via Oslo.

Hallen ble opprinnelig bygd for sjømattransport. Dermed er lokalene skreddersydd for oppgaven.

Håndterer de største flyene

Før Stig Winter startet med prosjektet var det nærmest opplest og vedtatt at Evenes lufthavn ville bli for liten til å etablere en levedyktig sjømatterminal. Men dette har Stig Winter motbevist gjennom omfattende dokumentasjoner. Derfor er selskapet nå klar for å benytte seg av de største Boeing 747 maskinene. Flyplassen vil ikke ha noen problemer med å håndtere disse maskinene. Og med de sjømatressursene som produseres i nærmest umiddelbar nærhet, vil det aldri stå på råvarer.