Årets tema for Nordisk råds miljøpris er initiativer som bringer oss nærmere det avfallsfrie samfunn, og på bakgrunn av forslag fra innbyggerne i Norden, har juryen nominert totalt elleve kandidater til årets pris. Nordisk råds miljøpris deles ut for 23. gang i år og skal gå til en aktør som har gjort en innsats for å fremme, utvikle eller innføre avfallsfrie løsninger. Hold Norge Rent er nominert for foreningens mangeårige innsats mot marin forsøpling, samt for å ha tatt initiativet til Nordisk strandryddedag 2017.

- Vi er svært stolte av å være kandidat til Nordisk råds miljøpris, og vi dedikerer denne nominasjonen til de tusenvis av frivillige som hvert år rydder langs kysten, på havbunnen og i innlandet langs vassdrag og innsjøer i Norge, sier daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen i en pressemelding.

- Vi deler denne nominasjonen med våre nordiske samarbeidspartnere i prosjektet Nordisk strandryddedag 2017, men vi deler den også med alle som har bidratt til Hold Norge Rents arbeid og alle som arbeider mot marin forsøpling i Norge, sier Gulbransen.

Nordisk råds miljøpris 2017 skal deles ut 1. november under Nordisk råds prisutdeling i Finlandia-huset i Helsinki. Vinneren mottar 350 000 danske kroner. Øvrige norske kandidater til prisen er Eyde-klyngen og Restarters Oslo.