Det er Fiskeridirektoratet som minner om at tida nærmer seg for direktefisket etter blåkveite for kystflåten under 28 meter. Det er ikke nødvendig å melde seg på til blåkveitefisket.

Fisket er delt inn i to perioder. Fisket i første periode starter 25. mai, mens andre periode starter mandag 27. juli. Fartøy kan delta i begge perioder.

Det er i år avsatt 4 000 tonn til direktefiske etter blåkveite i første periode og 1 700 tonn i andre periode.

På bakgrunn av for høye verdier av fremmedstoffer i blåkveite, er to områder i Nordland stengt for fiske.

- Vi minner om at fisket kan bli stoppet på kort varsel, avhengig av deltakelse og værforhold, skriver direktoratet.

Du kan lese mer om regelverket her.