Det nordligste medlemslaget har ingen planer om å bli sittende på gjerdet selv om landsmøtet mener at Norges Fiskarlag er bundet opp til et landsmøtevedtak fra 2015.

Ansvar for medlemmene

- Når Norges Fiskarlag har konkludert i strid med blant annet våre innspill, med henvisning til at siste relevante organisasjonsmessige behandling var i 2015, så anser Fiskarlaget Nord å ha et særlig ansvar på vegne av sine medlemmer. Noe utradisjonelt mener arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord det er nødvendig og klargjøre at man fortsatt står ved sitt vedtak i sak om «Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem», skriver Fiskarlaget Nord i en pressemelding.

Laget vil derfor ikke la seg piske til å følge moderorganisasjonen, men mener fortsatt det er riktigst og avvente eventuell strukturkvoteordning eller adgang til kvotesammenslåing for den minste flåtegruppen. Både uavklarte spørsmål knyttet til strukturkvoteordningene og ikke minst at det jobbes med å effektivisere kvotesystemet, som igjen kan får direkte betydning for om struktur er nødvendig, tilsier at en bør være avventende.

Overså alle signaler

Den nordligste avdelingen er forundret over at landsstyret ikke har tatt signalene fra sine lokallag som har vært godt kjent i før høringsinstillingen ble vedtatt.

- I Fiskarlaget Nord har saken vært på høring i lokallagssystemet før den har vært styrebehandlet. Så registrerer vi at landsstyret i Norges Fiskarlag mener å ha vært uten mulighet til å vurdere innspillene fra de tilsluttede organisasjoner i forbindelse med høringen, man svarer altså på høringen med utgangspunkt i vedtak fra Landsmøtet i 2015, heter det i pressemeldingen.