I år blir sesongen kortere på grunn av sent innsig. Men Røst Sjømat vurderer å gå i gang med mellomlagring av levende torsk, for på den måten sørge for mer stabil og helårlig produksjon, skriver avisa Nordland.

Forlenger sesongen

Ifølge bedriften vil mellomlagring av torsk bidra til at råstoffsituasjonen blir utjevnet store deler av året, samt av råstoffkvaliteten blir bedre.

Selskapet har søkt om en midlertidig tillatelse med en prøvefase på to år med mulighet for forlengelse. Målet er å lagre fisken i opp til 12 uker for å holde produksjonen i gang fram til tidsrommet mai/juni.

Mellomlagringsanlegget vil bestå av åtte bur og tre plastringer og være 150 ganger 75 meter.