Det melder selskapet i en pressemelding.

Oppskalering og oppbemanning

Erik Engebretsen er leder for Tau og Sikkerhetsutstyr i Selstad, og ser mange fordeler med å utvide produksjonen ved taufabrikken i Måløy.

– Det gir oss 100% kontroll på verdikjeden vår, og dermed også kvaliteten i Selstadtauet. I tillegg er det jo positivt med alt som er kortreist, smiler Engebretsen.

I en situasjon hvor det er stor usikkerhet knyttet til globale leveranser, bidrar utvidelsen av tauproduksjonen til å sikre forutsigbarhet for Selstad og kundene.

– Det å beholde produksjonen i Norge gjør oss jo mindre utsatt med tanke på garantien av leveransene våre. Lokal produksjon gir oss høy fleksibilitet, og det verdsetter kundene høyt, slår Engebretsen fast.

Selstadtauet benyttes av de fleste aktører i den maritime bransjen. For fiskeri er snurrevadtauet en viktig bestanddel i redskapet til snurrevadflåten. Andre typer tau fra Selstad utgjør også en viktig del av tråler til fiskeri, og til poser og fortøyning for havbruk.

– Alle typer skip kan benytte tauene våre til fortøyning og slep. Når for eksempel trosser ryker i hardt vær har de behov for lynrask erstatning, og der kan vi være til hjelp, forklarer Engebretsen.

Kombinerer spesialkompetanse med nye idéer

Engebretsen har vært leder i Selstad siden august i fjor. 35-åringen kommer opprinnelig fra Bergen, og har med seg flere års ledererfaring fra Fjordkraft og Sjøforsvaret før han tredde inn som leder for den eneste gjenværende taufabrikken i Nord-Europ

Engebretsen understreker at det er i tett samarbeid med formann i taufabrikken, Frode Johnsen, at utvidelse av produksjonen har vært mulig å gjennomføre i et land som Norge. Johnsen har over 30 års erfaring med produksjon og utvikling av tau, og leder et team med spesialkompetanse i sitt felt.

– De besitter en helt unik kompetanse på dette fagområdet, og kombinasjonen av etablert kunnskap med nye idéer gir et spennende utgangspunkt, sier Engebretsen.

Fokus på krabbefiske og gjenbruk

Samtidig som produksjonen skaleres opp, tar også produktutvikling store deler av fokuset, og er noe Johnsen jobber med på daglig basis.

– Vi er så vidt i gang med å utvikle et tau til bruk i krabbeliner, og da spesielt til Snøkrabbe- og Kongekrabbefiske. Vi produserer det slik at tauet skal holde seg stabilt lenger, og samtidig reduserer snurr, forklarer han.

Selstad produserer sitt eget fiber som er spesielt hardt og slitesterkt, og som gir høy kvalitet på tauet. Dette fiberet er også godt egnet til produksjon av krabbetau.

– Dette er det samme fiberet som vi benytter i det anerkjente snurrevadtauet vårt. Her får vi jevnlige tilbakemeldinger fra kundene om at Selstadtau varer over dobbelt så lenge som andre tau. Dette gir også en svært positiv effekt for miljøet, sier Johnsen.

Parallelt med dette jobber Selstad med gode løsninger for mottak og gjenvinning av brukt fiskeredskap.

Oppbemanning for å møte etterspørsel

Gjennom sommeren har Selstad bemannet opp med tre nye stillinger ved taufabrikken i Måløy.

– Det er viktig for oss å være med å bygge arbeidsplasser i sterke kystsamfunn som Måløy, sier Engebretsen.

– Samtidig er det kjekt å se at vi med norske tarifflønninger kan produsere tau som er konkurransedyktig mot tau produsert i land som har langt rimeligere arbeidskraft.

Engebretsen understreker at snurrevadtau, som er blant Selstads viktigste tauprodukter, fortsatt skal være en hovedprioritet.

– Der skal vi fortsatt være den foretrukne leverandøren i markedet, avslutter Engebretsen.