Oppdrettsnæringen har bedre kontroll over lakselusa enn på flere år, viser tall fra Mattilsynet.

Avdelingssjef John Bjarne Falch i Mattilsynet sier at forebygging framfor behandling med kjemikalier ser ut til å fungere.

– Første kvartal i år viser mye bedre resultater enn de siste årene. Vi har færre overskridelser av lusegrensa, som er ei halv voksen hunnlus per laks. Det er dramatisk forskjell fra i fjor og året før, sier han til Norsk Telegrambyrå.