Det betales gjennomsnitt 295 kr/kg for leppefisken. I tida framover vil fisket som i all hovedsak har foregått utenfor Helgeland og Trøndelags-kysten dabbe av. Leppefisken liker seg nemlig i varmt vann.

Sist uke ble det landet leppefisk for 1,8 millioner kroner fra Helgeland til Nordmøre. Det gjorde leppefisken til den mest verdifulle arten. Totalt ble det landet 5,3 tonn av arten som selges til oppdrettsnæringen hvor den spiser lakselus.

Leppefiskene består av artene bergnebb, berggylt og grønngylt.