Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Når Norges Fiskarlag i dag ventelig vedtar en organisasjon som setter strek over dagens fylkeslag, til fordel for en tredelt modell, vil Nord-Norge og dermed kystflåten miste innflytelse i landsmøtet. Lagene som utgjør et eventuelt Nord-Norges Fiskarlag vil gå ned fra 29 til 23 delegater i landsmøtet, mens Fiskebåt vil øke fra 17 til 23 av landsmøtets til sammen 69 delegater.

Les også: Mye på spill for Nord-Norge

Som inviterte gjester følger Arne Pedersen sammen med rådgiverne Bjørnar Kolflaath og Therese Hugstmyr Woie landsmøtet fra sidelinja. Men det betyr ikke at de forholder seg taus når vi spør hva Kystfiskarlaget mener om den pågående prosessen i den konkurrerende organisasjonen.

- Vil det Fiskarlaget diskuterer på dette landsmøtet, bety ytterligere fremgang for Kystfiskarlaget?

- Ja, det kan det helt klart, dersom landsmøtet vedtar en organisasjonsmodell som oppfattes som at kystfiskeinteressene ikke blir ivaretatt av Norges Fiskarlag. Det Fiskarlaget nå diskuterer er jo akkurat den problematikken som for 30 år siden dannet grunnlaget for dannelsen av Kystfiskarlaget, med dobbel representasjon og prinsipper for innflytelse på landsmøtet. Vi ønsket jo å bli en gruppeorganisasjon i Norges Fiskarlag, men det ble avvist samtidig som Fiskebåt fikk lov til å bli det, og etablere sin egen administrasjon.

- Vi har i det siste hatt en jevn tilstrømning av medlemmer, og det er ingen tvil om hvor de kommer fra, sier Arne Pedersen.

Han oppfatter landsstyrets anbefaling om et Nord-Norges Fiskarlag, Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt som den absolutt dårligste med tanke på kystfiskernes interesser.

- Uansett håper jeg jo på vegne av kystfiskerne at man ikke velger en modell som svekker kystfiskernes interesser i Norges Fiskarlag. Og jeg mener det er åpenbart at den modellen de foreslo fra Fiskarlaget Nord om en rederiseksjon, en mannskapsseksjon og Fiskebåt er å foretrekke. Det er ikke tvil om at de fleste mannskapsmedlemmene er i kystflåten, og man ville kunne fått en kystdominans i mannskapsseksjonen. Det ville vært en dominans i forhold til hvordan medlemsmassen faktisk er sammensatt.

Pedersen oppfatter i så måte begge de foreslåtte modellene som et tilbakesteg for Nord-Norge og kyst-interessene.

- Med tanke på prinsippene om representativt demokrati synes jeg det er rart at Fiskebåt med sine 170 medlemmer skal ha like store innflytelse som mellom ett og to tusen representanter i Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag. Det er vel ingen tvil om at det står flere bak stemmene fra et fremtidig Nord-Norges Fiskarlag enn Fiskebåt.

- Og uansett hvor mange medlemmer man får i nord, vil jo ikke det få noe å si for representasjonen i landsmøtet. Om man nå tenker seg den hypotese at Kystfiskarlaget en dag skulle få komme inn som gruppeorganisasjon i nord, med våre 800 medlemmer derav 400 fartøymedlemmer, så ville ikke det fått noe å si for representasjonen på landsmøtet.

- Så dette er ikke representasjon basert på medlemstall, det er basert på økonomi. Etter mine begreper er ikke dette et representativt demokrati som innføres. Så det blir spennende å se hva de kommer frem til, sa Arne Pedersen ved møtestart onsdag.