- Et par uker nå med brukbare driftsforhold gir gode utslag på omsetningen. Uke åtte var riktignok heller ikke optimal værmessig, men i hvert fall delvis utror også for de minste båtene rettet opp inntrykket for mange etter lengre tids landligge, skriver råfisklaget i sin siste ukerapport.

Beste torskeuke så langt

Omsetningen av fersk torsk kom sist opp i vel 13.000 tonn, hvilket er suverent største ukekvantum så langt i år, men det var likevel lavere enn uke tilsvarende uke i fjor.

- Hver uke i år har vi hatt langt lavere torskekvantum enn fjoråret, og totalen viser 40.900 tonn pr uke åtte i år, mot 102.600 tonn i fjor.

Økt pris førte imidlertid verdien av ukekvantumet i uke åtte i år opp i 155 millioner kroner, mot 137 millioner kroner i fjor. Gjennomsnittsprisen på all torsk levert fersk i uke åtte i år var kr 17,31 pr kg, alt omregnet til sløyd u/hode-pris, eksklusiv biprodukter. Tilsvarende gjennomsnitt for samme uke i fjor var kr 11,61 pr kg, det vil si at årets pris var kr 5,70 pr kg over fjoråret, hvilket innebærer en prisøking på 49 prosent når vi ser på uke åtte isolert, framgår det av rapporten.

Denne uken var imidlertid preget av lengre tids landligge og lite fisk ilandført, med gode priser i ferskmarkedet.

Prisene justert ned

- For uke ni har de av kjøperne som har betalt de høyeste prisene, redusert prisnivået. Dette gjør seg først og fremst gjeldende for snurrevad med leveranser i Vesterålen og Lofoten, der gjennomsnittsprisen har nærmet seg det som oppnås for øvrige redskaper, jfr prisoversikt på side 4 i rapporten. Gjennomsnittsprisen så langt inneværende uke er ned fra kroner 17,31 pr kg i uke åtte, til kroner 16,50.

Snittpris torsk per redskap fordelt på sone omregnet til sløyd hodekappet inneværende uke (kr/kg):

RedskapØst-FinnmarkVest-FinmarkTromsVesterålenLofoten SaltenHelgelandSnitt
Snurrevad17,1017,1417,1917,0416,4117,03
Juksa17,1016,1615,9916,1016,4713,0816,24
Line17,1016,0716,4217,2916,5412,5316,90
Garn14,5515,2516,2715,6415,8713,4915,79
Snitt16,6216,6616,5616,7216,1413,4716,51